Tłumaczenia zarządzanie

Tłumaczę teksty z obszaru zarządzania ludźmi i organizacją. Bezpośrednia znajomość tematu wyniesiona z przeprowadzonych szkoleń i projektów oraz osobistego doświadczenia. Dotyczy ono takich zagadnień jak siatki wynagrodzeń, ścieżki karier, kompetencje, systemy oceny pracowniczej, optymalizacja procesów. Jestem nie tylko tłumaczem, który zna wybrane zagadnienia z książek lub otrzymywanych dokumentów, lecz osobą, która poznała je w praktyce w trakcie lat pracy zawodowej. Wykorzystuję oprogramowania Trados do ujednolicania słownictwa w ramach tłumaczonych tekstów.

 

  • dokumenty związane z zarządzaniem organizacją
  • plany rozwoju
  • biznesplany
  • strategie organizacyjne
  • dokumentacja procesowa
  • kodeksy etyki