Tłumaczenia finansowe

Jest to to obszar, w którym specjalizuję się od 2008 roku. Tłumaczę dokumenty finansowe dla największych światowych firm doradczych. Rachunkowość studiowałem w Stanach Zjednoczonych. Jest to dziedzina wymagająca wyjątkowej skrupulatności i uwagi. Każdy otrzymany tekst traktowany jest jako poufny.

 

  • sprawozdania finansowe
  • sprawozdania biegłych rewidentów
  • raporty roczne i kwartalne
  • prospekty emisyjne
  • biznesplany
  • analizy ekonomiczne i finansowe
  • dokumentacja finansowa
  • faktury, rachunki
  • dokumenty przetargowe